PX-betjäningsenheter

Desigo touchpanel PXM40/PXM50 – med webbgränssnitt PXG3.W100

 • Intuitiv och innovativ betjäning via högupplöst kapacitiv peksärm

 • Widescreenskärm anpassad till det grafiska användargränssnittet

 • Högkvalitativ aluminiumram

 • Konsekvent och pekanpassat handhavande

 • Optimerad för montage i skåpdörr - inget ytterligare monteringsmaterial behövs

 • Ständig anläggningsövervakning, dygnet runt

 • Hantering av en eller flera anläggningar/processenheter

 • Fjärrbetjäning med standardwebbläsare via PXG3.W100


Funktioner

 • Larmindikering via LED, även i beredskapsläge

 • Grafisk systemvy

 • Larmlista för larmövervakning

 • Unik grafisk hantering för justering av drifttid

 • Favoritvy med utvalda datapunkter

 • Grafisk trendvy

 • Integrerad webblösning; skalbar betjäning av anläggningen


DESIGO PXM20 – betjäningsenhet för BACnetnätverk

DESIGO PXM10 – betjäningsenhet för nätverksbetjäning med BACnet

Enkel betjäning av hela anläggningssegment:

 • Grafisk display med hög upplösning

 • Betjäning via radval

 • Tydliga och exakta texter med olika bokstavsstorlekar

Funktioner:

 • Visning av anläggningens status, manuella störningar, larmhantering, trend, tidsstyrprogram

 • Ingen konfigurering – plug & play

 • Optisk och akustisk felindikering

 • Behörighetsskydd


DESIGO PXM10 – betjäningsenhet för lokal betjäning

DESIGO PXM10 – betjäningsenhet för lokal betjäning

Enkel betjäning av en processenhet:

 • Grafisk display med hög upplösning

 • Betjäning via flerfunktionshjul, ESC-knapp

Funktioner:

 • Visning av anläggningens status med de viktigaste värdena

 • Ändra börvärden

 • Larmdisplay med bekräftelsefunktion

 • Tidstyrprogram


DESIGO PX-WEB – platsoberoende betjäning

DESIGO PX-WEB – platsoberoende betjäning (infografik)

 • Åtkomst när som helst och varifrån som helst med vanliga webbklienter

 • Enkel larmhantering via SMS eller med Ethernet-anslutning via e-post

 • Optimerad applikation för relativt små anläggningar utan system för fastighetsautomations

 • Enkel betjäning, installation och konfiguration

 • Plug & play och kundspecifik lösning