DESIGO terminalserver

DESIGO INSIGHT operatörsstation via terminalserver

  • Tillåter distribuerad klientåtkomst till en central DESIGO™ INSIGHT terminalserver

  • Full åtkomst till fastighetsautomationssystemet från vilken plats som helst.

  • Åtkomst även via webbläsare utan att det krävs lokal installation av programvara.

  • Sänker underhålls- och driftskostnaderna tack vare att standardiserade IT-komponenter används