DESIGO WEB

DESIGO WEB

DESIGO™ WEB är en äkta webblösning som bygger på Microsoft® IIS (Internet Information Server). Programmen för betjäning av automationssystemet mappas till ASP:er (Active Server Pages) i särskilda gränssnitt som är optimerade för Microsoft Internet Explorer.

Detta gör DESIGO WEB till den optimala lösningen för ansvariga för tekniska tjänster (t.ex. fastighetens tekniker, operatör eller säkerhetspersonal), som är involverade i den dagliga skötseln av fastigheten och därför behöver snabb och enkel tillgång till alla nyckelfunktioner. Dessutom ger det fastighetens boende och användare nya möjligheter att ta del av utvalda data om fastigheten och specifika användarbehörigheter (t.ex. rumsdrift, tidprogram och presentation av rumsförhållanden).

Funktioner i DESIGO WEB

  • Alla viktiga användarfunktioner, t.ex. grafisk anläggningsdrift, tidstyrning, larmhantering och loggning finns snabbt tillgängliga. Det enda som krävs är en webbläsare.

  • Grafik som är kompatibel med webbgrafikhanteraren skapas automatiskt från den befintliga DESIGO INSIGHT-grafiken.

  • Larm kan visas och bearbetas via webbläsaren

  • Alla användar- och systemaktiviteter registreras i loggdatabasen och kan granskas via webbläsaren

  • Säker åtkomst och en utformning som ger IT-kompatibilitet