Solution Partners

Vision
Vi ska utveckla/stärka Siemens position och samtidigt stärka Siemens image som en öppen leverantör på marknaden.

Strategi
Genom ett koordinerat urval av samarbetspartners ska vi utveckla ett nära och långsiktigt samarbete för att stärka vår marknadstäckning.

Nedan en lista på våra kontrakterade samarbetspartners. För mer information om respektive företag, följ länken till respektive webbplats.

Företag och verksamhet

Byggnadsautomation AB, Gävle
ByggnadsAutomation utför entreprenader med totalåtaganden efter färdiga handlingar såväl som projektering i egen regi. Utför installationer med såväl datoriserade som konventionella styr- & reglersystem och erbjuder service-avtal samt akutservice via sin egen serviceorganisation.

Gila Control System AB, Rockneby
Gila Control System AB erbjuder system för fastighetsautomation och industriautomation. Gila arbetar som entreprenör och projektsamordnare samt åtar sig allt inom projektering, konstruktion, programmering, installation, apparatskåpsbyggnad, drifttagning och injustering.

IBC Nord AB, Örnsköldsvik
Vare sig det gäller värme, ventilation eller kyla kan IBC Nord ta fram den rätta lösningen för kunden och kundens behov.Inga kunder är för små eller för stora. IBC Nord vänder sig till allt ifrån villaägare till större fastighetsägare och industrier. Alla vill minska energi-förbrukningen och IBC Nords kunskap inom styr- och reglerteknik garanterar ett bra resultat!

InControls AB, Building Automation, Gotland
Jobbar med kompletta styr- och reglerentreprenader samt serviceåtaganden. Har flerårig erfarenhet av hela DESIGO-systemet alltifrån DESIGO INSIGHT, DESIGO PX och DESIGO RX.

Lorentzons Styr AB, Skövde
Lorentzons säljer och installerar kompletta styr- och övervakningssystem för fastighetsautomation. Lorentzons är en komplett leverantör som utför allt från projektering till färdig anläggning.

Malmfälten Styr & regler, Gällivare
Jobbar med kompletta styr- och reglerentreprenader. Har mångårig kompetens inom hela Siemens sortiment, produkter och system.

Reilers Sverige AB
Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom med kunder inom områden som energi, infrastruktur, industri samt bygg och fastighet. Rejlers Ingenjörer finns representerat på ett flertal kontor i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder.

Stockholms Styr-Team AB, Bandhagen
Stockholms Styr-team AB projekterar, levererar och installerar både inom elinstallation och styr och övervakning. Exempel på tjänster är konsultering, projektering, programmering, montage/inkoppling, service inom både styr och el.

Teknisk Klimatservice, Östersund
TK-Service är verksamma inom service och underhåll av fastighetstekniska installationer i Jämtland. Tjänsterna innefattar ventilation, el, projektering, värme, kyla, styr & regler, energibesparning och OVK-besiktningar.

Veltek, Göteborg
Veltek är ett företag med spetskompetens inom byggnadsautomation. Vi har mångårig erfarenhet av energibesparingar entreprenader samt service. Veltek har ett samarbetsavtal med Siemens. Veltek utför service i dina fastigheter. Vi har yrkeskvalificerade tekniker med mycket lång erfarenhet inom VVS, ventilation. Ett serviceavtal med Veltek ger en driftsäkrare och energieffektivare anläggning. Vi har mycket goda erfarenheter av fleråriga servicesamarbeten. Vår målsättning är att ge komfort och spara energi åt våra kunder.