Funktionsavtal – Unik Off Balance-lösning för dina behov

Vad är ett funktionsavtal?

En totallösning som innehåller både produkter och tjänster. Oavsett om det är Siemens egna eller 3:e-partsprodukter/tjänster. Med Funktionsavtal får man hela lösningen till en fast månadskostnad under en given period.

Vår unika Off Balance-lösning innebär att din likviditet och soliditet ej påverkas!

 • Allt ingår – projektering, produkter, installation, service, försäkring etc. Dessutom allt med en och samma partner – Siemens.

 • Månadskostnaden är fullt avdragsgill och dras av som en omkostnad I bokföringen – Off Balance.

 • Avtalet, och därmed betalningen, startar först när hela installationen är slutförd.

 • Hela funktionen är samlad på en och samma faktura

 • Fast kostnad per månad (månadsvis i efterskott) under hela avtalsperioden.

 • Många verksamheter förändras och måste byta/uppgradera utrustning innan avtalstiden löpt ut. Det är då enkelt att inom ramen för avtalet förändra / utöka produkterna och tjänsterna.

 • Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.

 • Avtal och avtalstid kan skräddarsys efter era behov

 • För ett Energibesparingsprojekt bygger upplägget på att Funktionsavtalet är kostnadsneutralt, dvs att kostnaden för Funktionsavtalet motsvarar energibesparingen.

 • Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.

 • Det är möjligt att säsongsanpassa månadskostnaden för att bättre harmoniera med intäktsflödet.