Traineeprogram på Siemens

Siemens traineeprogram är en fantastisk möjlighet att bygga nätverk, både sociala och professionella. Som trainee får du kunskap om företaget, verksamheten och produkterna samt stöd i din personliga utveckling. Det ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter för din fortsatta utveckling inom företaget. Siemens har flera traineeprogram med olika inriktningar.


Våra traineeprogram är certifierade

Siemens traineeprogram är certifierade av Civilingenjörsförbundet, Civilekonomerna och TraineeGuiden.se. Detta innebär att traineeprogrammen är kvalitetsstämplade och har bra villkor för dig som sökande.