Produktiv maskinsäkerhet genom mjukvara

Hur påverkar maskinsäkerheten din vardag och i vilken riktning är du på väg?

Hur ser du på maskinsäkerhet?

  • Är en stillastående, ej producerande maskin den säkraste maskinen?

  • Är en maskin som gör vad den ska och fungerar som den är tänkt att göra, utan driftstörningar, en säker maskin?

  • Hindras du av maskinens skyddsfunktioner för att utföra ditt arbete runt maskinen?

  • Användbarhet skapas genom samverkan och förståelse mellan användare, tillverkare och designer, där maskinsäkerhetsfunktioner ingår som en naturlig del av maskinkonstruktionen - det vi kallar produktiv maskinsäkerhet genom mjukvara


Hur ser din organisation på maskinsäkerhet?

  • Överensstämmer den med din syn på maskinsäkerhet?


Hur ser state-of-the-art standarden på maskinsäkerhet och riskreducering i praktiken?

  • Överensstämmer den med din och din organisations syn på maskinsäkerhet?

  • På vår Kompetensmodul, Säker automation – grund utgår vi från state-of-the-art genom ett rollspel. Så här gör KÄMO.


Bildkälla: ISO 12100. Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction. Strategy for risk assessment and risk reduction.

Maskinsäkerhet och Nyindustrialisering - potential för Sverige

  • Hur tror du och din organisation att maskinsäkerheten ingår för att öka produktionen och produktiviteten?


Maskinsäkerhet och vägen mot Industrie 4.0

  • Hur ingår safety i strategin mot Industri 4.0


2015-12-02 | Author: Siemens