Produktiv maskinsäkerhet

Hur påverkar maskinsäkerheten din vardag?

Är en stillastående, ej producerande maskin den säkraste maskinen? Är en maskin som gör vad den ska och fungerar som den är tänkt att göra, utan driftstörningar, en säker maskin?

Hindras du av maskinens skyddsfunktioner för att utföra ditt arbete runt maskinen? Användbarhet skapas genom samverkan och förståelse mellan användare, tillverkare och designer, där maskinsäkerhetsfunktioner ingår som en naturlig del av maskinkonstruktionen
- det vi kallar produktiv maskinsäkerhet.

Källhänvisning
- ISO 12100
- Safety of machinery
- General principles for design
- Risk assessment and risk reduction
- 4 Strategy for risk assessment and risk reduction

 


2015-10-06 | Author: Siemens