Maskinsäkerhet

På den här sidan har vi sammanställt vilka aktiviteter vi gör, bakomliggande orsaker till maskinsäkerhet, lagar och krav, verktyg som underlättar er vardag. Vi har samlat länkar för att visa de möjligheter som Siemens erbjuder för att designa, skapa, använda, serva och underhålla produktiva och säkra produktionsenheter.

Trender

Den övergripande säkerheten integreras i styr-, driv- och HMI-systemen på grund av:

  • Automationens betydelse

  • Ökade produktivitetskrav och minskat fysiskt arbete för operatörer, service och underhållspersonal

  • Ökade behov av att människan behöver arbeta närmare och tillsammans med automationen för att minska förslitningsskador

  • Ökande krav på tillgänglighet genom användbar automatisk diagnostik för att snabbt finna orsak till stillestånd

  • Ökad användbarhet av produktionssystemen

  • Ökat krav på flexibilitet och modularitet för de som ska designa men även för ändringar hos användarna senare under livscykeln

  • Kunna ändra och utöka funktionalitet av säkerhetsfunktioner för framtida behov utan att behöva tillföra hårdvara


Utmaningar

För dig som maskinbyggare och integratör finns nu alla möjligheter att optimera slutkundskonkurrenskraften genom ökad användbarhet och likformighet. Utmaningen ligger kanske i att optimera samarbete och förståelse mellan olika tekniska kompetenser och yrkesroller för att skapa användbara, driftsäkra och säkra produktionssystem genom att använda och tillämpa tekniken fullt ut och att skapa en kultur med attityder och beteenden för ständiga förbättringar.

Kompetensmoduler maskinsäkerhet

Siemens erbjuder er nu möjligheter att ta del av praktiskt maskinsäkerhet i form av olika kompetensmoduler för att svara upp mot dagens trender, utmaningar och möjligheter rörande maskinsäkerhet.


Siemens Safety User Club

Syftet med Siemens Safety User Club är att genom medveten utveckling och erfarenhetsutbyte mellan företag och branscher skapa en mötesplats där säkerhet för människor, miljö och egendom är viktig och att praktiskt öka medvetenheten om samverkan mellan säkerhet, kvalitet och produktivitet.


Möjligheter

Siemens erbjuder innovativ teknik för att integrera maskinsäkerheten i automationslösningar; PLC såväl som PC-baserad, Motion Control-applikationer och CNC-maskiner. Nya innovativa system såsom distribuerade I/O och Profinetfunktioner som tillsammans inte bara möjliggör mindre utrymmen men också kan tillämpas beroende på kompetens inom projekten. Siemens Safety User club-aktiviteter erbjuder branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nyheter inom tekniken.

Safety Evalutation Tool

Safety Evaluation Tool är ett kostnadsfritt onlineverktyg för maskinsäkerhets-beräkningar. Verktyget hanterar både standarden EN 62061 och EN ISO 13849-1, vilka båda är harmoniserade mot Maskindirektivet beträffande styrsystem.


Detektera - Utvärdera - Reagera

   Detektera

   Utvärdera

   Reagera

• Sirius gränslägesbrytare
• Sirius ljuselement
• Sirius nödstopp
• Sirius stilleståndsvakt och varvtalsvakt
• ASIsafe säkerhetsmoduler
• Simatic mobile panel
• Simatic mobile panel 277F IWLAN
• Simatic distribuerade I/0, ET 200

• Sirius säkerhetsrelä
• Sirius säkerhets-plc
• ASIsafe säkerhetsmonitorer
• Simatic felsäkra styrsystem
• Simatic S7 300-400F
• Simatic felsäkra pc-baserade lösningar
• Simatic ET 200S CPU F
• Simatic ET 200pro CPU F

• Sirius kontaktorer
• Sirius motorstartare
• Sirius kompaktstartare
• Simocode pro
• Sinamics G120, G120D
• Sinamics G130, G150
• Sinamics S110, S120
• Simatic distribuerade I/0, ET 200


Intressanta och användbara länkar inom maskinsäkerhet

Nedan finner du intressanta och användbara länkar och mer information om Siemens möjligheter, aktiviteter och kurser inom Safety Integrated som svarar på dagens och morgondagens trender och utmaningar.