CFM - Consumption Control (CC)

Consumption Control tillhör ett av de mest flexibla och professionella verktygen för mediauppföljning på marknaden, både strukturellt och funktionellt.  Verktyget är utvecklat av Siemens Building Technologies i Schweiz. Produkten är baserad på den långa erfarenhet företaget har av energiuppföljning i framför allt Sverige, Tyskland, Danmark, Schweiz och Österrike.
  
Din affärslogik ligger till grund när vi definierar Dina funktionsbehov.


Funktioner för energi- och mediauppföljning:

  • Hantering av förbrukningar

  • Summeringar av t ex huvud- och undermätare

  • Förbrukning per förbrukningsfunktion, t ex el för uppvärmning eller belysning

  • Graddagsjustering och energisignatur

  • Förbrukning och kostnadsbudgetering

  • Kostnadsmodeller

  • Kostnadsfördelning per kostnadsställe

  • Nyckeltalshantering

  • Fakturajämförelse