Siemens AB, Building Technologies CFM-grupp består av specialister inom produktutveckling, projektledning, utbildning, systemering och support.

För att kunna mäta och optimera verksamheten behövs bra administrativa verktyg som transparent hanterar både verksamhet, ekonomi och resurser. Lösningen för dig och din organisation heter Computerized Facility Management (CFM).