CFM - Prisma

Din affärslogik ligger till grund när vi definierar dina funktionsbehov.


Prisma DESIGO

Denna nivå är en begränsad version av Prisma för utökad DESIGO-funktionalitet.

 • För DESIGO-installationer

 • Anpassad och integrerad med DESIGO INSIGHT

 • Basfunktionalitet för arbetsorder, UH och utrustningshantering

 • Stödjer databasen Microsoft SQL Server 2000


  


Prisma Proffessional

Denna nivå är för medelstora och stora fastighetsförvaltare.

 • Full funktionalitet med arbetsorder, utrustningshantering, fastighetsrutiner, FU med rondering, planerat UH, förråd, budget DESIGO-integration m m

 • Anpassningsbar enligt Prismas integrationskoncept

 • En typisk kund har 97-100% av sitt funktionalitetsbehov

 • Stödjer de marknadsledande databaserna Microsoft SQL Server 7.0 och 2000 eller senare samt Oracle 8 eller senare


  


Prisma Enterprise

Denna nivå är främst avsedd för medelstora och stora fastighetsförvaltare med egen systemeringsresurs. Ca 90% av Prisma Professional är utvecklat med Prisma Enterprise. Tjänsten Prisma Enterprise köpes vid behov.

 • Utvecklingsmiljö

 • Innehåller dynamiska resurser © som ägs av Siemens AB, Building Technologies i Sverige och ingår i Prisma Enterprise som ett utvecklingsverktyg

 • Med hjälp av dynamiska resurser © kan egna applikationer och tillägg utvecklas

 • Befintliga applikationer kan anpassas och förändras, utan att avancerad programmeringskunskap krävs