CFM - Affärslogik

Basstrukturer

 • Fastighetsstrukturer per byggnad, plan, lokaler och rum

 • Organisationsinformation per avdelning m m

 • Resurser, utförande avdelningar och personal


Underhåll

 • Oplanerat underhåll med felanmälan och orderbegäran

 • Reparationer, utredningar och konstruktionsarbeten

 • Åtgärdshantering efter larm från byggnadsautomationssystem

 • Förebyggande underhåll och ronderingsunderhåll

 • Tidsplanerade åtgärder aktiverade efter datum eller drifttid

 • Inspektioner, tillsyn, skötsel och behovsstyrt underhåll

 • Långtidsplanerat byggnadsunderhåll


Utrustningar och system

 • Teknisk byggnadsinfrastruktur, t ex vatten, hissar, ventilationsaggregat, värmeanläggningar och kyla

 • Utrustningar och verktyg

 • Produktionsutrustning

 • Inventarier


Budgetering

 • Utfall per kostnadsställe och konto

 • Årlig periodiserad budget

 • Flerårig periodiserad budget

 • Utfall och budgetjämförelse


Förrådshantering

 • Förrådsinventering

 • Materialallokering, kostnadsföring per konto och kostnadsställe

 • Leveransmottagning

 • Förråds- och inköpsrekvisitioner

 • Underlag till inköpsorder

 • Generell inköpsinformation och beställningspunkter


Hyres- och kostnadsfördelning

 • Hyra per m2 LOA och objekt

 • Kostnad per m2 LOA och objekt

 • Hantering av fasta kostnader, rörliga tilläggskostnader från arbetsorder och mediakostnader från CC

 • Fakturaunderlag


Dokumenthantering

 • Ritningar

 • GIS

 • Text- och Worddokument

 • Besiktningsprotokoll

 • Foton och videoklipp

 • Webblänkar


Mobila hjälpmedel

 • Streckkoder för avläsningar och FU

 • Kvittens av arbetsorder på distans

 • Utrustningsinformation i fickan

 • Kostnadsunderlag direkt