Miljövänlig migration

Maximal effektivitet genom toppmodern teknik

Tekniska framsteg förändrar hela tiden kraven på din infrastruktur. Siemens uppgraderar fortlöpande dina fastighetsautomationssystem till den senaste toppmoderna tekniken, förbättrar din energieffektivitet, gör din budget mindre ansträngd, skyddar dina investeringar och sänker dina driftskostnader.

Optimera din budgetprocess med stegvis migration.

Med dagens snabba tekniska utveckling förändras hela tiden kraven på din infrastruktur. Konsekvenserna som stilleståndstid i systemet får för din verksamhet innebär att tillförlitlighet alltid är viktigt. Samtidigt gör de höga energipriserna att det är mycket viktigt att minska energianvändningen. Din organisation är belastad till bristningsgränsen eftersom den normalt måste arbeta dygnet runt.

Du kanske frågar dig: "Hur håller jag jämna steg med teknikutvecklingen och ändå inte överskrider budgeten? Kan jag verkligen sänka mina energi- och driftskostnader genom att migrera mitt system till den senaste tekniken? Vilka avbrott i anläggningens drift kan jag förvänta mig om jag byter ut mitt system? Med dagens slit och släng-filosofi, hur hanterar vi utfasning av produkter? Kommer de fortfarande att ha support om 10 år, eller kommer jag att stå där ensam och försöka hitta dyra lösningar till ett gammalt utfasat fastighetsautomationssystem?"

Vi värdesätter alla kunder och dina behov har högsta prioritet för oss. Vi förstår kraven på dina fastigheter och resurser. Genom våra livstidshanteringstjänster har vi expertisen för att stödja dig när du försöker förbättra prestanda för din fastighet.

  • Skydd för investeringar genom en migrationsplan som riktar in sig på utfasning av produkter

  • Systemkompatibilitet genom äkta migrationsmöjligheter, både framåt och bakåt

  • Sänkta driftskostnader genom effektivitetshöjande åtgärder

  • Hushållning med resurser genom miljövänlig migration


Migrera från Unigyr, Integral eller Visonik till Desigo

Utrustning från 90-talet fungerar idag tillsammans med toppmoderna fastighetsautomationssystem! Genom att migrera din befintliga utrustning till ett toppmodernt system får du tillgång till den senaste tekniken och håller dig fortfarande inom budgeten. Utrustning i drift kan migreras idag och uppgraderas imorgon.

Du hittar mer information om migration från Unigyr, Integral eller Visonik i vår broschyr (se Dokumentation).