I/O-moduler

I/O-moduler

Det innovativa och strömlinjeformade utbudet av DESIGO™ TX-I/O-moduler bygger på flera års erfarenhet och utmärks av ledande teknik som på bästa sätt uppfyller dagens krav på fastighetssystem. Produkterna erbjuder mångsidighet och användarvänlighet från planering och projektgenomförande till drift och underhåll. DESIGO TX-I/O-modulerna är kompatibla med befintliga och nya fastighetsautomations- och reglersystem från Siemens. De kan kombineras med de beprövade PT-I/O-modulerna i samma anläggning utan några problem. På så sätt skyddas kundens investeringar.