PX-betjäningsenheter

DESIGO PXM20 – betjäningsenhet för BACnetnätverk

DESIGO PXM10 – betjäningsenhet för nätverksbetjäning med BACnet

Enkel betjäning av hela anläggningssegment:

 • Grafisk display med hög upplösning

 • Betjäning via radval

 • Tydliga och exakta texter med olika bokstavsstorlekar

Funktioner:

 • Visning av anläggningens status, manuella störningar, larmhantering, trend, tidsstyrprogram

 • Ingen konfigurering – plug & play

 • Optisk och akustisk felindikering

 • Behörighetsskydd


DESIGO PXM10 – betjäningsenhet för lokal betjäning

DESIGO PXM10 – betjäningsenhet för lokal betjäning

Enkel betjäning av en processenhet:

 • Grafisk display med hög upplösning

 • Betjäning via flerfunktionshjul, ESC-knapp

Funktioner:

 • Visning av anläggningens status med de viktigaste värdena

 • Ändra börvärden

 • Larmdisplay med bekräftelsefunktion

 • Tidstyrprogram