Kommunikation

DESIGO – öppenhet med standardprotokoll

Öppen kommunikation mellan byggnadssystem underlättar enkel och säker integration av tredjepartsystem på alla nivåer. De standardiserade, oberoende kommunikationsprotokollen är accepterade i hela världen, utvecklas successivt och ger ett konsekvent informationsutbyte mellan apparater och system. Flexibilitet, enkel drift och förmågan att tillfredsställa kundernas individuella behov skyddar investeringarna på lång sikt.

DESIGO™ integrerar förutom värme- och ventilationsreglering även styrning av belysning och solskydd, säkerhetsutrustning, passerkontroll, branddetektering och larmsystem, hissar, eldistribution etc.

Sammanfattning

  • Enkel och säker integration

  • Enkelt datautbyte mellan apparater och system

  • Användarvänligt handhavande

  • Investeringarna skyddas på lång sikt


Kommunikationsstandarder för byggnadsautomation

  • BACnet® för nätverk på automations- och informationsnivå

  • LON® och KNX® (EIB) för rumsautomation och decentraliserade sekundära processer

  • M-bus, Modbus, OPC och andra gränssnitt för universell integration av apparater och system från tredje part