Energieffektivitet

Energieffektivitet med DESIGO – effektiva besparingar utan uppoffringar

Energieffektivitet med DESIGO

Med DESIGO sparar du avsevärd energi och därmed kostnader. Speciellt tack vare funktioner som energihantering, mycket effektiva och nyskapande energisparfunktioner samt ett effektivt samspel mellan alla systemkomponenter och processer. Det spelar ingen roll om det rör hela systemet eller en enskild operatörsstation och automationsstation – DESIGO höjer också värdet på din fastighet.

Effektivitetsklasser för fastighetsautomationssystem – EN 15232

DESIGO uppfyller de högsta klasserna i den europeiska standarden EN 15232. Energieffektivitetsklass A säger till exempel att energibesparingar i kontorsutrymmen kan nå 30 % i förhållande till normalklassen C.

Fastighetsautomation med påvisad energibesparing

Fastighetsautomation med påvisad energibesparing

DESIGO RX rumsregulatorer reglerar och övervakar rummens värmekomfort samtidigt som de garanterar maximal energieffektivitet. De har uppvisat enastående värden vid certifiering enligt eu.bac av enheterna RXC, RXB och RXL – upp till 14 % energibesparing jämfört med konventionella regulatorer.

Sänkta energikostnader och samtidigt behagligt klimat och optimal komfort i rummen

  • Tack vare intelligent energihantering

  • Tack vare mycket effektiva och nyskapande energisparfunktioner

  • Tack vare effektiv samverkan mellan alla systemkomponenter och processer


Uthållig energieffektivitet

  • Det är bara de enheter som verkligen behövs som slås på – tack vare informationsutbyte

  • Förbättring av systemens energioptimerade drift – tack vare testade och förprogrammerade energisparfunktioner

  • Identifierar nya möjligheter till besparing och utnyttjar systemsynergier – tack vare integration av fastighetstekniska system


Energihantering efter behov

  • Tack vare kontinuerlig övervakning av processen och användningen

  • Tack vare rapport-, trendanalys- och utvärderingsfunktioner som identifierar möjligheter till energibesparingar

  • Tack vare snabb upptäckt och eliminering av energiavvikelser även via fjärråtkomst