AirOptiControl

Kostnadsbesparingar på upp till 50 % tack vare optimerat volymflöde

AirOptiControl optimerar volymflödet, vilket ger en utmärkt grund för energieffektiv drift av ventilations- och luftkonditioneringssystem. Samtidigt säkerställer komfortregleringen att gränserna för temperatur, inomhusluftens kvalitet och luftfuktigheten inte överskrids. Den nytänkande, modulära applikationen har ett antal funktionsvarianter för reglering av luftbehandlingsanläggningar eller för optimal fläktdrift. Behovsregleringen kan varieras beroende på utformningen hos de VAV-regulatorer (variabel luftvolym) som är installerade i anläggningen. AirOptiControl lämpar sig för enskilda rumssystem eller flera zoner och reglerar även grundlastvärmen.

Översikt över det viktigaste:

  • Energikostnaderna minskas med upp till 50 % jämfört med reglersystem med konstant luftvolym tack vare det unika energieffektivitetsläget med behovsbaserad reglering av luftvolymen.

  • Gränserna för erforderlig temperatur, inomhusluftens kvalitet och luftfuktighet bibehålls fullständigt

  • Befintliga anläggningar kan uppgraderas vilket ger kort återbetalningstid

 

Se ett specifikt exempel på hur man kan hantera och övervaka driften av en energieffektiv anläggning: