Economiser tx2

Beprövad tillämpning för att minska energianvändningen och driftskostnaderna i kompletta luftkonditioneringsanläggningar och samtidigt dra nytta av optimal rumskomfort

h,x-styrd reglering av värmekomfort för att uppnå optimala energikostnader

  • Temperatur- och fuktreglering som från- och tilluftskaskad

  • Absolut fuktreglering med komfortfält för inställda värden

  • tx2 energikostnadsoptimering påverkar värmeåtervinning eller blandningsspjäll