Life science

DESIGO INSIGHT life science-lösning för kritiska miljöer

DESIGO™ INSIGHT integrerar funktionen hos den väletablerade och uppskattade, marknadsledande "Pharma-lösningen" för att uppfylla de stränga regulatoriska kraven inom life science-industrin. Life science-lösningen för DESIGO INSIGHT uppfyller de strängare kraven inom den hårt reglerade life science-industrin.

Viktiga fördelar med life science-lösningen DESIGO INSIGHT

  • Uppfyller normerna för elektroniska register, t.ex. Annex 11 eller 21CFR Part 11

  • Användaråtgärder måste motiveras med ett skäl (kommentar) innan åtgärden utförs

  • Garanterad långsiktig dataintegritet för arkiverade data i egna eller allmänna format

  • Integrerad Windows®-autentisering minskar användarens administration i fastighetsautomationssystemet

  • Förbättrade strategier för att säkerhetskopiera databaser minskar risken för att data går förlorade

  • Skräddarsydda programmeringsverktyg underlättar snabb återställning – minskar oplanerad stilleståndstid