PX OPEN

BACnet processenhet PX OPEN

Processenheten DESIGO™ PX OPEN är en äkta BACnet-station, en multifunktionell integreringsplattform som används för att ansluta tredjepartsprodukter och öppna fältbussnätverk till BACnet®-nätet.

Leverantörsneutrala protokoll som stöds:

  • BACnet

  • LonWorks®-nätverk

  • KNX S-mode (EIB)

  • M-bus

  • Modbus


Mer information om PX-komponenter: