TX OPEN

mikroprocessorbaserad TX OPEN-modul

Ett litet antal distribuerade tredjepartsenheter kan anslutas snabbt och ekonomiskt på fältnivå och sedan bearbetas vidare i automationssystemet. Enheterna integreras antingen via digitala/analoga ingångar och utgångar eller via mikroprocessorbaserade gränssnittsmoduler.

De mikroprocessorbaserade DESIGO™ TX OPEN-modulerna ansluter utvalda tredjepartsenheter via RS232 eller RS485 till automationsstationens distribuerade in-/utgångsfältbuss. TX OPEN-modulen mappar tredjepartsdatapunkterna på modulbussen till ett antal virtuella standardpunkter.

Exempel på leverantörsspecifika protokoll:

  • M-bussmätare

  • Pumpar: Grundfos®, Wilo

  • Frekvensomriktare: Siemens SED2