INSIGHT OPEN

INSIGHT OPEN

INSIGHT™ OPEN är en modern integrationsplattform för direkt anslutning till informationsnivån; den använder leverantörsneutrala visualiseringssystem som bygger på SCADA-teknik. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) kan användas för att ansluta olika automationssystem med hjälp av en mängd olika drivrutiner.

INSIGHT OPEN är underordnad operatörsstationen DESIGO™ INSIGHT och erbjuder följande funktioner för integrerade system eller utrustningar från tredje part.

Funktioner i INSIGHT OPEN:

  • Grafisk betjäning av anläggningen och processen

  • Visning och betjäning av larm

  • Dynamiska trendkurvor och långtidslagring av data

  • Betjäning via datapunktstopologi i objektutforskaren

  • Loggbok och meddelandearkivering

  • Larmdirigering till meddelandemottagare

  • Behörighetsskydd