Investeringsskydd

DESIGO – skyddar investeringar på lång sikt tack vare största möjliga öppenhet och flexibilitet

DESIGO – skyddar investeringar på lång sikt

Den konsekventa kompatibiliteten hos DESIGO™ ger dig en flexibilitet som skyddar dina investeringar under hela livslängden: Förändringar i användning, utökningar eller moderniseringar kan genomföras stegvis. Att skydda investeringar består dock av så mycket mer – det modulära utförandet hos DESIGO ger en låg instegskostnad med små anläggningar som kan utökas när som helst.

Sammanfattning

  • Tydligt definierade investeringsplaner och moderniseringsprojekt – tack vare stor skalbarhet

  • Systemet växer med varje projekt – tack vare att den modulära utformningen ger stegvisa utbyggnader

  • Systemet är anpassat till affärsprocesserna och kraven – tack vare ett flexibelt system, och ändringar går det att göra när som helst

  • Ett system och produktsortiment för alla tillämpningar – oberoende av fastighetens storlek

  • Smidiga utökningar av befintliga system – tack vare hög teknisk kompatibilitet och öppen kommunikation

  • Sänkta drifts- och underhållskostnader – tack vare modern, öppen IT-plattform som stödjer Windows®

  • DESIGO integrerar sömlöst de befintliga automationssystemen VISONIK™, UNIGYR™ och INTEGRAL och tar dem in i framtiden. Förändringar i användningen, systemutökningar och uppgraderingsprojekt kan alla hanteras stegvis.


Stegvis modernisering av befintliga system med DESIGO

DESIGO gör att du förutseende kan modernisera befintliga system i små överkomliga steg som kan planeras optimalt. Nästa systemgeneration kan anslutas kostnadseffektivt. Den stegvisa moderniseringen gör att ett kostsamt komplett utbyte kan undvikas: Befintlig infrastruktur kan återanvändas och gamla komponenter kan ersättas stegvis med DESIGO. Det får till följd att moderniseringen kan planeras optimalt med avseende på tid och kostnad, och du kan agera förebyggande innan det uppstår behov av utbyte. Detta höjer anläggningens värde och skyddar dina senaste investeringar.