Desigo Insight

Desigo Insight – visar enkelt komplexa sammanhang

DESIGO INSIGHT – visar enkelt komplexa sammanhang

Ökad säkerhet genom flexibel larmhantering: Desigo™ Insight kan användas för central insamling, hantering och utvärdering av larm från alla integrerade system. Med det kraftfulla larmdirigeringssystemet kan larm vidarebefordras med sms, fax, e-post eller personsökare till användare var de än befinner sig, vare sig operatörsstationen är bemannad eller ej.

Besparingar genom riktad optimering: Faktiska siffror som registreras av energimätare jämförs med målvärden. Helt integrerad historik- och realtidsdatahantering ger snabb och fokuserad anläggningsoptimering. Regelbundna rapporter utgör grunden för att vidta ytterligare åtgärder. Det är också möjligt att överföra data direkt till MS Office-program och använda dem där för vidare analys.

Sammanfattning

  • Pålitligt och användarvänligt handhavande med helt grafiska användargränssnitt och animationer

  • Ökad säkerhet tack vare flexibel, centraliserad larmhantering

  • Optimal överblick tack vare utvärderingar, analyser och rapporter

  • Snabb och enkel visning av energirelaterad information

  • Ökad effektivitet genom riktad systemoptimering

  • Behörighetsnivåerna ger högre driftsäkerhet tack vare användarspecifika vyer

  • Maximal systemtillgänglighet genom virtuell serverteknik

  • Ekonomiskt och säkert tack vare fjärråtkomst


Egenskaper

Startfunktioner

Tillvalsfunktioner

Objektutforskare

Grafikhanterare

Larmutforskare

Trendutforskare

Larmdirigerare

Loggutforskare

Drifttidshanterare

Hög tillgänglighet

Rapportering

... och mycket mer

Reaktionshanterare

Omfångsfunktion

Nya funktioner (i version 4.1)

Nya tillvalsfunktioner (i version 4.1)

Anslutning till Sinteso FS20 släckstyrningspanel

Energirapporter


Energirapporter

Energidata kommer huvudsakligen från processenheternas loggade värden från fältenheter, t.ex. energimätare (värmemätare, elmätare etc.). Energirapporteringsfunktionen i DESIGO INSIGHT kan snabbt och enkelt skapa och presentera energidata.

Åtkomst oavsett tid och plats

Desigo Insight ger bekväm fjärrstyrd hantering via internet och intranät. Tack vare att driften är oberoende av tid och plats via webbläsare eller terminalserver, blir fastighetsdriften effektivare och säkrare. Viktig information är tillgänglig närsomhelst och diagnostik kan göras online. Om fel skulle inträffa, kan alltså motsvarande åtgärder vidtas i tid och inställningarna kan ändras online.

Helt enkelt mer komfort och säkerhet

Med Desigo förenklar Siemens dina dagliga uppgifter vid hanteringen av fastigheten och ger samtidigt ökad säkerhet: Om ett larm löser ut, kvitteras, registreras och vidarebefordras det automatiskt till styrenheterna eller till operatörsstationen Desigo Insight. Tydligt strukturerade larmlistor visar en översikt över alla larm och gör larmhanteringen enkel för dig. Pop up-fönster samt akustiska och optiska signaler uppmärksammar driftspersonalen på nya larm. Viktiga larmmeddelanden kan även vidarebefordras till mobiltelefoner, fax, skrivare eller PC samt via sms eller e-post.

Enkel och säker anslutning till FS20 brandlarmscentral

Med Desigo Insight kan du enkelt integrera Sinteso FS20 brandlarmscentral via BACnet. FS20-meddelanden kan hanteras med hjälp av beprövade Desigo Insight-applikationer, t.ex. pop up-fönster för larm samt larm-, logg- och grafikhanterare.