Drift och övervakning

DESIGO – användarvänlig drift på alla systemnivåer

Tydlig och intuitiv vägledning för användaren och strukturerad, lättförståelig grafik minskar utbildningsbehovet för de lokala betjänings- och styrenheterna ända upp till operatörsstationen – vilket gör dem praktiska för daglig användning. Systemet kan också styras oberoende av tid och plats via en webbläsare, vilket gör fastighetsövervakningen ännu effektivare och tillförlitligare.

Placering

Enheter

Användningsområden

Användare

Kontor

DESIGO WEB; DESIGO INSIGHT

Drift och hantering

Platsoperatör

Rum

QAX...

Individuell komfort

Rumsanvändare

Dörr till centralenhet

PXM10; PXM20; PX WEB

Drift av olika anläggningar

Fastighetsskötare

Centralenhet

TX-I/O-moduler; PXC

Manuell styrning på plats

Servicetekniker