DESIGO OPEN

DESIGO OPEN – öppen plattform för integrerad fastighetsautomation

DESIGO OPEN är utformat för att enkelt kunna integrera olika tredjepartsprodukter/system – baserat på öppna och normerade datagränssnitt. Det ger en portfölj som möjliggör enkel och kostnadseffektiv integration av system, verktyg och utrustning från tredje part – från informationsnivå till rumsautomation.

Sammanfattning

  • Hög energieffektivitet, kostnadsbesparingar och miljövänlighet – tack vare enkel och kostnadseffektiv integration av flera system, central övervakning och analys samt optimalt anpassade processer för hela systemet.

  • Skydd av investeringar på lång sikt – tack vare standardiserade kommunikationsprotokoll och integrationsplattformar, optimalt lönsamhetsförhållande vid drift och underhåll samt möjlighet att när som helst expandera och enkelt byta ut komponenter

  • Enkel drift för optimal komfort – tack vare tvärfunktionella hanteringsfunktioner och ett standardiserat användargränssnitt för alla integrerade system

  • Hög tillförlitlighet och tillgänglighet – tack vare peer to peer-kommunikation och central larmhantering

  • Enkel och säker anslutning till FS20 brandlarmscentral