Rumsautomation

DESIGO RX – för rumsflexibilitet

DESIGO RX – för rumsflexibilitet

DESIGO™ RX erbjuder maximal öppenhet och flexibilitet, framför allt vid byte av användningsområde för rum och zoner.

Sammanfattning

  • Flexibel och individuellt skräddarsydd rumsautomation

  • Användarvänlighet och kostnadseffektivitet tack vare integrerade rumsregulatorer för värme och ventilation, belysning och solskydd

  • Investeringsskydd tack vare kommunikation via KNX®- eller LonWorks®-teknik

  • Enkla, flexibla anpassningar utan ny ledningsdragning

  • Energibesparingar tack vare eu.bac-certifierad utrustning

  • Brett utbud av applikationer för rumsautomation


Ett omfattande utbud av rumsregulatorer och betjäningsenheter

DESIGO RX – omfattande utbud av rumsregulatorer och betjäningsenheter

DESIGO RX erbjuder de perfekta rumsregulatorerna för behaglig rumskomfort i individuella kontorsrum, restauranger eller entréer. Deras konstruktion möjliggör inte bara användarvänlig, energieffektiv reglering av värme och ventilation utan också av belysning och solskydd. Ett omfattande utbud av betjäningsenheter finns tillgängliga för att direkt tas i drift och för övervakning av målvärden och faktiska värden i individuella rum. Trådlösa betjäningsenheter som infällda enheter eller i kombination med standardstyrprogram kompletterar utbudet.

Smidig och enkel integration

Portföljen omfattar allt från fristående regulatorer och KNX-baserade individuella rumsregulatorer till regulatorer med LonWorks-teknik. Tack vare implementeringen av de globalt tillämpbara bussteknikerna, KNX och LonWorks, kan utrustning och verktyg från tredjepartsleverantörer användas, utbyggnader är alltid möjliga och dina investeringar skyddas på lång sikt.

Certifierad energieffektivitet

DESIGO RX – Certifierad energieffektivitet

Tack vare DESIGO RX:s exakta, eu.bac-certifierade individuella rumsregulatorer kan du uppnå energibesparingar på upp till 14 procent jämfört med konventionella regulatorer. eu.bac-certifieringen i enlighet med europeiska standarder är en bekräftelse av DESIGO RX-produkternas höga energieffektivitet och reglernoggrannhet Dessutom optimerar den höga reglernoggrannheten rumsanvändarens komfort och effektivitet.