Rumsregulator

DESIGO RXB – det öppna standardregulatorsortimentet för individuella rum baserat på KNX

DESIGO RXC – det öppna standardregulatorsortimentet för individuella rum baserat på KNX

DESIGO RXB-regulatorsortimentet utför alla värme- och ventilationsfunktioner, medan utrustning tillgänglig från Gamma-sortimentet innehåller ett komplett produkturval för regleringen av belysning och solskydd. Även utrustning från tredje part kan enkelt kombineras med DESIGO RXB tack vare KNX-specifikationens tydlighet, certifieringsproceduren och användningen av ETS-verktygsprogramvara.

Länk till mer information:


Huvudfunktioner

  • Energibesparingar på upp till 14 % säkerställs av eu.bac-certifierade produkter med hög reglernoggrannhet

  • Ekonomisk kommunikationslösning

  • Applikationer för uppvärmning, kylning, ventilation och luftkonditionering

  • Effektiv integration i Synco och DESIGO

  • Öppen kommunikation baserad på KNX och applikationer certifierade av KNX Association

  • Passar att användas i kombination med tredjepartsprodukter

  • Minskat utbildningsbehov tack vare förinstallerad applikationsuppsättning

  • Enkel projektering med verktyget ACS för idrifttagning och HandyTool eller ETS4