Vanliga exempel på applikationer för Synco-regulator

 

Från enkel temperaturreglering till komplex övergripande värme-/ventilationsreglering, från individuella rum till bostadshus – Synco™ erbjuder alltid rätt rumsregulatorer, eftersom systemet växer i takt med behoven och förbättrar energieffektiviteten. Nedan följer några exempel på vanliga användningsområden för Synco-rumsregulatorer.

Värmeanläggning med värmekälla, två värmekretsar, tappvarmvatten och Synco 700

Modulär värmeregulator RMH760

 • Två styrda värmekretsar

 • Fyra veckoprogram och årskalender

 • Reglering av varmvattenberedaren för tappvarmvatten

 • Styrning av cirkulationspump

 • Panntemperaturreglering inklusive styrning av flerstegs- eller modulerande brännare


Länk till mer information:


Ventilationsanläggning med kaskadreglering och Synco 700

Modulär universalregulator RMU730

 • Styrning och övervakning

 • Rumstemperaturreglering med min-/max-begränsning av tilluftstemperatur

 • Reglering av rumsfuktighet med luftfuktare

 • Begränsning av tilluftfuktigheten

 • Blandat luftspjäll med uppstartsreglering

 • 2-hastighetsfläkt

 • 2-fas frostskydd

 • Veckoprogram och årskalender


Länk till mer information: