Synco 700 – kommunicerande värme- och ventilationsregulatorer för byggnader

RMU – universalregulatorer

RMU – Universalregulatorer

Dessa värmeregulatorer används för allt från vanlig till komplex ventilation, luftkonditionering och kylvattenanläggningar. De kan hantera olika variabler som temperatur, relativ/absolut fuktighet, (differential) tryck, luftkvalitet i luftflöde inomhus samt entalpi.

Länkar till mer information


RMS – växlings- och övervakningsenhet

RMS – Växlings- och övervakningsenhet

RMS kompletterar kommunikativa Synco™-produkter som en fritt konfigurerbar enhet för reglerings- och övervakningsfunktioner i värme-, ventilations- och kylningsanläggningar.

Länkar till mer information


RMK – pannsekvensregulatorer

RMK – Pannsekvensregulatorer

Den modulära värmeregulatorn RMK inkluderar övervakningsfunktioner för upp till 6 pannor, för panntemperatur, värmekrets och förreglering. Regulatorn erbjuder en menystyrd betjäning med separat betjäningsenhet (insticksmontering eller splitmontering).

Länkar till mer information


RMH – modulära värmeregulatorer

RMH – Modulära värmeregulatorer

Värmeregulatorn RMH kan användas som en värmekretsregulator och/eller primär regulator, pannregulator eller tappvarmvattensregulator. Den har en modulär konstruktion för medelstora och stora byggnader med egen värmekälla eller en anslutning till fjärrvärme.

Länkar till mer information


RMB – central reglerenhet

RMB – Central reglerenhet

Den centrala reglerenheten RMB795 möjliggör en central betjäning av rumsgrupper utrustade med RXB-rumsregulatorer med valbara tidsscheman, kalender och särskilda dagsprogram, förvalda börvärden, trendfunktioner, övervakning av högsta/lägsta temperaturer och utrustning samt vidarebefordran av begäransignaler till den primära sidan. Menystyrd betjäning av RMB795 möjliggörs genom en betjäningsenhet för insticksmontering eller splitmontering.

Länkar till mer information