Synco operatörsstation

OZW772 – webbserver

OZW772 – webbserver

Webbservern OZW772.01 gör det möjligt för användarna att använda Synco-systemet från annan plats – via dator eller från en SmartPhone via webben. Larm- och statusmeddelanden kan vidarebefordras till fyra olika meddelandemottagare, t.ex. e-post.

Länk till mer information:


OZW775 – kommunikationscentral med integrerad webbserverfunktion

OZW775 – kommunikationscentral

Kommunikationscentralen OZW775 är en komponent i Synco-systemet. Den används i anläggningar i anslutning till Synco 700-enheter, RXB/RXL-rumsreglerare och Synco living central lägenhetsenhet.

Typisk användning:

  • Distansreglering och övervakning av upp till 250 Synco-enheter i ett KNX-nätverk med ACS och/eller webbläsare (CD med ACS700-programvara inkluderad i leveransen)

Länk till mer information: