Synco RX..- rumsregulator / Synco RD..- rumsregulatorer

RXC-regulator – det prisvärda regulatorsortimentet inom värme och ventilation för individuella rum

RXL-regulator

RXL-regulatorn är ett innovativt sortiment av rumsregulatorer och rumsenheter för kostnadseffektiv rumsreglering. Datakommunikationen är baserad på en egen Synco™- och DESIGO-buss, som hanterar övergången till BACnet®. RXL-regulatorer passar därför in i det övergripande utbyggbara modulsystemet och garanterar en långsiktig kostnadseffektivitet.

Idrifttagningen och inställningen av RXL-regulatorernas parametrar utförs med hjälp av programvaruverktyget eller direkt på regulatorn via rumsenheten QAX34.2 använd som HandyTool. Parametrarna kan ställas in med rumsenheten utan att någon nätverksanslutning behövs. Dessa regulatorer kommunicerar även med Synco 700-regulatorn.

Huvudfunktioner:

 • Egen kommunikation

 • Applikationer för uppvärmning, kylning, ventilation och luftkonditionering

 • Ekonomisk integration i Synco och DESIGO

 • Minskat utbildningsbehov tack vare förinställd applikationssats

 • Enkel projektering med ACS-idrifttagningsverktyget och HandyTool


Länk till mer information:


RXB-regulator – det öppna regulatorsortimentet inom värme och ventilation för individuella rum baserat på KNX

RXB-regulator

RXB-regulatorsortimentet utför alla värme- och ventilationsfunktioner, medan det för regleringen av belysning och solskydd finns olika typer av utrustning tillgänglig från olika tillverkare. Denna utrustning från tredje part kan enkelt kombineras med RXB-regulatorn tack vare KNX-specifikationens tydlighet, certifieringsproceduren och användningen av ETS-verktygsprogramvara.

Huvudfunktioner:

 • Energibesparingar på upp till 14 % säkerställs av eu.bac-certifierade produkter med hög reglernoggrannhet

 • Ekonomisk kommunikationslösning

 • Applikationer för uppvärmning, kylning, ventilation och luftkonditionering

 • Effektiv integration i Synco och DESIGO

 • Öppen kommunikation baserat på KNX och applikationer certifierade av Konnex® Association. Lämplig för användning i anslutning till produkter från tredje part

 • Minskat utbildningsbehov tack vare förinställd applikationssats

 • Enkel projektering med ACS-idrifttagningsverktyget eller ETS3 Professional and HandyTool


Länk till mer information:


RDU.. – rumsregulatorer

RDU.. - rumsregulatorer

Rumsregulatorn är skräddarsydd för att reglera rumstemperaturen i enskilda ventilationsrum eller luftkonditioneringsanläggningar som värms upp eller kyls samt för ventiler och spjällställdon med 0-10 V eller ON/OFF-behovsregleringar.

Typisk användning:

 • Reglering av 3-lägesventil eller spjällställdon


Länk till mer information:


RDF.. – rumsregulatorer

RDF.. - rumsregulatorer

De digitala RDF-rumsregulatorerna är skräddarsydda för 2-rörs-, 2-rörs- plus elektrisk värmare och 4-rörs fan coil-applikationer med automatisk omkoppling av värme/kyla. Den önskade rumstemperaturen väljs via tryckknappar på termostatens framsida.

Typisk användning:

 • För reglering av rumstemperaturen i individuella rum som värms eller kyls med 2-rörs fan coil-enheter

 • För reglering av rum som kyls med utrustning av DX-typ

 • För öppning eller slutning av en ventil och för brytning av en 3-hastighetsfläkt


Länk till mer information:


RDG.. – rumsregulatorer

RDG.. - rumsregulatorer

RDG..-rumsregulatorerna är mycket mångsidiga. Tack vare sin stora display och intuitiva användning och stora knappar är enheterna mycket användarvänliga. Displayen har dessutom bakgrundsbelysning så att den även kan användas i mörker. Applikationen kan enkelt väljas via DIP-omkopplare innan enheten monteras. RDG använder vid reglering av rumstemperaturen antingen en 2-läges-, P- eller PI-algoritm. 

Typisk användning:

 • Reglering av kylt eller uppvärmt tak med elvärmeaggregat, radiator eller golvvärme

 • 2-stegs värme- eller kylapplikationer

 • Extra funktion som fjärrtemperaturavkänning för returluftregulator, driftlägesomkoppling för att aktivera energibesparingsläge, golvtemperaturbegränsning, daggpunktsövervakning etc.


Länk till mer information: