Synco kommunicerande regulatorer

Kommunicerande HVAC-reglering för hela byggnaden

Synco kommunicerande HVAC-reglering för hela byggnaden

Små eller medelstora byggnader som används för olika ändamål har ofta olika typer av lokaler, t.ex. butiker, kontor och lägenheter. Synco™ säkerställer bekväm och energieffektiv reglering HVAC-anläggningen oavsett tillämpning.

Synco – översikt över produktportföljen

Reglersystem för små till medelstora mångsidiga byggnader – kommunicerande HVAC-reglering för hela byggnaden

Synco 700

Mångsidigt sortiment av modulära HVAC-regulatorer

Synco RXB/RXL rumsregulator Synco RDG/RDF/RDU rumstermostater

Förbättrad komfort tack vare individuellt rumsklimat

Synco i drift

Effektiv anläggningsdrift inklusive enkel fjärrstyrning

Reglering av
- värme
- ventilation
- luftkonditionering
- kylning
- distribution av värme- och kylenergi
- primär energianläggning.

Individuell rumsreglering:
- fan coil-enheter
- radiatorer
- kyltak
- variabla volymströmsystem
- värmepumpar.

Övervakning och fjärrstyrning av anläggningen:
- larmrapportering med sms eller e-post
- fjärrstyrning av anläggningen t.ex. via webbserver.

Öppen KNX-kommunikation för optimalt samspel mellan regulatorer med standardiserat datautbyte>


Synco 700 – mångsidigt sortiment av modulära HVAC-regulatorer

Synco 700 är hjärtat i systemet och hanterar primär energianläggning och regulatorer, övervakar HVAC-anläggningen samt kommunicerar via KNX. Installation och idrifttagning kan göras snabbt och effektivt: Utbyggnadsmodulerna snäpps bara på regulatorerna. Tack vare beprövade standardapplikationer, integrerade i regulatorerna, behövs ingen programmering. Dokumentationen ger dig en överblick över alla integrerade applikationer. Det enda du behöver göra är att välja respektive applikationsnummer på betjäningsenheten. Dessutom kan anpassade konfigurationer göras mycket enkelt.

Synco rumsregulatorer och rumstermostater

Synco regulatorer RXB och RXL samt termostater RDG, RDF och RDU garanterar rätt rumstemperatur vid rätt tidpunkt på enklast möjliga sätt: genom anslutning till Synco 700 för anläggningsreglering och tillhörande rumsenheter. KNX-baserade tidprogram används för att säkerställa optimal reglering av primärenergianläggningen enligt olika beläggningsscheman.

På detta sätt ger Synco RXB och RXL rätt rumsklimat, vilket är en grund för maximal effektivitet från arbetsplats till konferensrum – tillförlitligt och ekonomiskt: Produkterna Synco RXB är certifierade enligt eu.bac för hög reglernoggrannhet och energieffektivitet.

Rumstermostaterna RDG, RDF och RDU lämpar sig för ett stort antal tillämpningar och kan lätt monteras i alla rumstyper. De utmärker sig genom sin moderna design och sina nyskapande funktioner. Tack vare stor display och intuitiv manövrering är termostaterna också mycket användarvänliga.

Synco i drift – effektiv anläggningsdrift med enkel fjärrstyrning

Tack vare Syncos webbserver kan anläggningen drivas och övervakas från en dator närsomhelst och från vilken plats som helst. Ett larmsystem ger felstatus eller underhållsmeddelanden i rätt tid, även via sms eller e-post om så krävs.

Översikt över det viktigaste

  • Effektiv installation tack vare flexibelt och modulärt sortiment av HVAC-regulatorer

  • Förbättrad komfort tack vare individuellt rumsklimat

  • Behagligare bostadsutrymmen

  • Effektiv anläggningsdrift tack vare fjärrstyrning från vilken plats som helst

  • Snabb idrifttagning med praktiska stödfunktioner

  • Enkel uppsättning av kommunikation genom pragmatisk metod

  • Öppet datautbyte oberoende av leverantör tack vare KNX