Energieffektivitet med Synco

Med intelligent och integrerad fastighets- och rumsautomation kan man uppnå avsevärda energibesparingar utan att göra avkall på komforten.

Den europeiska standarden EN 15232 ("Fastigheters energiprestanda – inverkan av fastighetsautomation") delar in fastighetsautomation i fyra olika energieffektivitetsklasser från A till D. Energieffektivitetsklass A säger till exempel att energibesparingar i kontorsutrymmen kan uppgå till 30 % i förhållande till standarden. Synco ger dig förutsättningarna att uppnå energieffektivitet enligt klass A utan göra avkall på komfort.

Energieffektivitet baserad på certifiering enligt eu.bac

Regulatorer med certifieringsmärkning enligt eu.bac, t.ex. Synco RXB och RXL, står för testad kvalitet, reglernoggrannhet och energieffektivitet i enlighet med gällande europeiska normer och internationella teststandarder. Varje test genomförs av oberoende, ackrediterade testcenter på uppdrag av European Building Automation and Controls Association (eu.bac).

Certifiering enligt eu.bac innebär testad kvalitet, reglernoggrannhet och energieffektivitet