Ett system för alla typer av applikationer

Systemöversikt Synco

I följande översikt presenteras systemet i Synco™-portföljen:

Översikt Synco-portföljen (grafik)
Klicka på systemöversikten för att förstora bilden

Synco-verktyg – supportfunktioner för snabbt idrifttagande

För att förenkla idrifttagandet erbjuder Synco-verktyget dig ett stort antal hjälpfunktioner och val: Diagnostik, inklusive t.ex. trender, rak felsökning tack vare tillgång till alla datapunkter för alla regulatorer, spara alla inställningar på datorn eller utskrift av idrifttagningsrapporter.

Synco-betjäning – effektiv betjäning av anläggningen med rak distansreglering

Tack vare Syncos centrala kommunikationscentral med sin integrerade webbläsare kan anläggningsdriften och övervakningen utföras från en dator när som helst och från alla platser. Ett larmsystem levererar felstatus eller underhållsmeddelanden i rätt tid och även via SMS eller e-post om så krävs.

Enkelt koncept för öppen kommunikation

Med Synco är det lätt att öppna och starta kommunikationen: Bara koppla samman enheterna, aktivera bussmatningen på regulatorn och ange apparatadressen. Alla relevanta inställningar kan göras direkt via lokal betjäning. På så sätt utbyter enheten information över bussen – t.ex. information om energiefterfrågan, rumstemperaturer eller tidprogram. Dessutom säkerställer enheten automatisk samordning inom systemet.

Öppet datautbyte via KNX-standardbussen, oberoende av leverantör

KNX-standardbussen förenklar sammankopplingen av regleringen av värme, ventilation, belysning och solskydd, oberoende av leverantör – t.ex. för samtidig reglering av ventilationssystemet och belysningen via närvarodetektorer.