Ställdon för reglering luftvolym

Ställdon för luftvolymregulatorer

OpenAir kompakta luftvolymregulatorer arbetar med högsta precision och stabilitet och möjliggör snabb och enkel anpassning. Smidighet - från installation till användning. Består av statisk differenstryckgivare, ställdon och konfigurerbar digital luftvolymregulator. OpenAir VAV-regulatorer med busskommunikation (KNX S-/LTE-Mode och Desigo PL-Link) möjliggör en väldigt energieffektiv lösning tillsammans med SyncoTM 700 och DesigoTM system.

Översikt

 • Hög precision tack vare snabb mätning och obereonde av placering

 • Långtidsstabil mätning utan temperaturdrift

 • Snabb driftsättning tack vare enkel anpassning till VAV-boxen

 • Hög flexibilitet tack vare adaptiv funktion för vridvinkeln

 • Understödjer senaste funktionerna för energieffektivisering


Typisk användning

 • Tilluftreglering

 • Frånluftreglering

 • Tilluft-/frånluftkaskadreglering
  - proportionsreglering 1:1
  - proportionsreglering (över-/undertryck)
  - differential (över-/undertryck)


Produktöversikt Open Air VAV regulatorer

VAV kompaktregulatorer med KNX-PL.Link kommunikation:

 • Nominellt vridmoment 5 Nm, spjällareor upp till ca: 0.8 m2: GDB...1E/KN

 • Nominellt vridmoment 10 Nm, spjällareor upp till ca: 1.5 m2: GLB...1E/KN

VAV kompaktregulatorer med DC 0...10 V eller 3-läges styrning:

 • Nominellt vridmoment 5 Nm, spjällareor upp till ca: 0.8 m2: GDB...1E

 • Nominellt vridmoment 10 Nm, spjällareor upp till ca: 1.5 m2: GLB...1E

VAV modulära regulatorer med DC 0...10 V eller 3-läges styrning
(för nominellt vridmoment större än 10 Nm eller specialapplikationer för
anslutning av valfritt OpenAirTM spjällställdon: AVS181.1E/3)


Länkar till mer information:
- För nominellt moment 10 Nm, spjällarea upp till 1,5 m 2: GLB..1E
- För nominellt moment 5 Nm, spjällarea upp till 0,8 m 2: GDB..1E
- Modulär luftvolymregulator ansluten till ett OpenAir™ 3-läges spjällställdon: ASV..1E (eng)

GDB181.1E/KN, GLB181.1E/KN