Kaskadreglering av tilluftens temperatur med plattvärmeväxlare och luftvärmare

Behovsstyrd drift av ventilationsanläggningar garanterar energieffektiv ventilation. Viktiga delar att hantera på ett energioptimerat sätt är utomhusluft, avluft, återluft eller förbiledningsspjäll – beroende på krav och typ av anläggning. OpenAir™ spjällställdon uppfyller detta krav exakt och tillförlitligt.

Värmeåtervinningssystem (grafik)