Rumstemperaturreglering med variabel luftvolym

I moderna byggnader försörjs enskilda rum eller zoner med frisk luft. Utomhusluften behandlas i luftreningsenheter (rening, uppvärmning, kylning, fuktning, avfuktning) och förs ut till de enskilda rummen och zonerna via ett omfattande kanalsystem. I närheten av luftutloppen finns spjäll som reglerar lufttillförseln till zonerna eller rummen. Luftvolymregulatorerna OpenAir™ mäter inte bara luftvolymen exakt, utan samordnar också exakt när spjällen öppnas och sluts utifrån luftkraven.

Denna reglerade lufttillförsel, kallad ”variabel luftvolym”, ser till att rum och zoner får exakt den mängd kyld luft eller utomhusluft som behövs. Det ger högre komfort och ökad effektivitet.

Rumstemperaturreglering med variabel luftvolym (grafik)