Ställdon med roterande rörelse och fjäderretur

Ställdon med roterande rörelse med fjäderretur

Elektroniska motordrivna ställdon för tvåläges, treläges och modulerande reglering med fjäderretur. Typspecifika variationer med justerbar offset och omfång för styrsignal, lägesindikator, återföringspotentiometer och justerbara hjälpbrytare för kompletterande funktioner är tillgängliga.

Typisk användning:

  • Spjällen är friktionsberoende och för spjällareor på upp till 3 m2

  • I ventilationssektioner där ställdonet måste inta nolläget (nödläge) vid strömavbrott

  • För spjäll som har två ställdon på samma spjällaxel (tandemmonterade ställdon eller powerpack)


 

Länkar till mer information:

- För nominellt moment 18 Nm, spjällarea upp till 3 m2: GCA..1E
 - För nominellt vridmoment 7 Nm, spjällarea upp till 1,5 m2: GMA..1E
 - För nominellt vridmoment 2 Nm, spjällarea upp till 0,3 m2: GQD..1A