Ställdon med roterande rörelse utan fjäderretur

Ställdon med roterande rörelse utan fjäderretur

Elektroniska motordrivna ställdon för treläges- och modulerande reglering. Typspecifika variationer med justerbar offset och omfång för styrsignal, lägesindikator, återföringspotentiometer, egen anpassning av rotationsvinkelintervall och justerbara hjälpbrytare för kompletterande funktioner är tillgängliga.

Typisk användning

  • Spjällen är friktionsberoende och för spjällareor på upp till 6 m2

  • Lämplig för användning med modulerande regulatorer (DC 0…10 V) eller treläges regulatorer för luftspjäll eller luftstrypdon


 

Länkar till mer information:

- För nominellt moment 35 Nm, spjällarea upp till 6 m2: GIB..1E
- För nominellt vridmoment 25 Nm, spjällarea upp till 4 m2 : GBB..1E
- För nominellt vridmoment 15 Nm, spjällarea upp till 3 m2 : GEB..1E
- För nominellt vridmoment 10 Nm, spjällarea upp till 1,5 m2 : GLB..1E
- För nominellt vridmoment 5 Nm, spjällarea upp till 0,8 m2 : GDB..1E  
- För nominellt vridmoment 2 Nm, spjällarea upp till 0,3 m2:  GSD..1A