Värme- och ventilationsregulatorer

Om värme- och ventilationsregulatorer

Värme- och ventilationsregulatorer – bild

Fastigheter ställer olika krav på reglersystem för värme och ventilation beroende på fastighetens storlek, livslängd, drifttider och komfortbehov.

Alla värme- och ventilationsregulatorer graderas enligt sina olika funktioner, ingångs-/utgångskonfiguration eller användningsområde. Utifrån de funktioner som krävs kan du helt enkelt välja erforderlig regulator och fältenheter och skapa ditt värme- och ventilationsschema. Alla enheter kan användas tillsammans med ett brett utbud av kompatibla givare, ventiler, ställdon och kringenheter.

Översikt

  • Optimalt klimat för behagligt boende och arbetsplatser med hög produktivitet.

  • Tillförlitlig och effektiv anläggningsdrift tack vare användarvänlighet

  • Hög energieffektivitet och stora kostnadsbesparingar tack vare förprogrammerade energisparfunktioner

  • Tåliga och testade regulatorer för att skydda din investering

  • Hög flexibilitet – genom enkel utbyggnad och anpassning av regulatorer och standardfunktioner


Länk till mer information: