PX-automation med flexibel skalbarhet

Omfattande sortiment av PX-automationsstationer

Programmerbara PX-automationsstationer ger en flexibel lösning för alla krav, med larmsignaler, styrprogram eller trendloggningsfunktioner. Det går alltid att göra modifieringar eller utbyggnader. Decentraliserade automationsstationer arbetar autonomt med direkt BACnet®-kommunikation, vilket garanterar hög driftsäkerhet.

Utrustningens enhetliga utformning ger också fördelar. Tack vare enhetlig hantering sker installation, underhåll och utbyte snabbt och kostnadseffektivt.

Omfattande sortiment av PX-processenheter

Tillämpningsoptimerade serier

Automationsstationerna finns i två serier – idealiskt för att passa både reglerfunktionerna och dina krav. Stationerna i kompaktserien är lämpliga för få och distribuerade datapunkter.

De är utrymmessnåla och utrustade med ett definierat antal universella ingångar och utgångar. Serien med modulära automationsstationer är idealisk för fler datapunkter. TX-I/O-modulerna kan anslutas flexibelt så att dina speciella krav uppfylls.

Stort urval av applikationer för energieffektivitet

Omfattande och beprövade bibliotek av testade applikationer finns färdiga att användas. Dessa låter dig konfigurera automationsstationer snabbt och noggrant samtidigt som dina krav uppfylls. Dina system blir tillgängligare, tillförlitligare och effektivare.

Eftersom funktionerna för energibesparing redan är inbyggda, gör dessa applikationer även att din energianvändning och dina kostnader sänks betydligt. Till exempel kan värmeaktiverade fastighetssystem, solvärmesystem, solens läge och aktuella väderuppgifter alla integreras i DESIGO™ fastighetsautomationssystem med hjälp av applikationer.

Översikt över det viktigaste

  • Flexibilitet och skalbarhet för alla användningsområden

  • Kostnadsreducerad panelkonstruktion tack vare utrymmesbesparande utförande

  • Sänkta installationskostnader med decentraliserade in-/utgångsmoduler

  • Hög användarvänlighet tack vare intuitivt användargränssnitt och webbetjäning

  • Ökad systemtillgänglighet, tillförlitlighet och energieffektivitet tack vare förprogrammerade applikationer