In-/utgångsmoduler

I/O-modul

Det innovativa och strömlinjeformade utbudet av DESIGO™ TX in-/utgångsmoduler bygger på många års erfarenhet och utmärks av ledande teknik som på bästa sätt uppfyller dagens krav på fastighetssystem. Produkterna erbjuder mångsidighet och användarvänlighet från planering och projektgenomförande till drift och underhåll. DESIGO TX in-/utgångsmoduler är kompatibla med befintliga och nya fastighetsautomationssystem från Siemens. De kan kombineras med de beprövade PT in-/utgångsmodulerna i samma anläggning utan några problem. På så sätt skyddas kundens investeringar.

Länk till mer information: