PX-betjäningsenheter

PX-WEB – platsoberoende betjäning

DESIGO PX-WEB (infografik)

 • Åtkomst när som helst och varifrån som helst med vanliga webbklienter

 • Enkel larmhantering via SMS eller med Ethernet-anslutning via e-post

 • Optimerad applikation för relativt små anläggningar utan överordnat fastighetssystem

 • Enkel betjäning, installation och konfiguration

 • Plug & play och kundspecifik lösning


PXM10 – betjäningsenhet för lokal betjäning

DESIGO PXM10 – betjäningsenhet för lokal betjäning

Enkel betjäning av en automationsstation:

 • Grafisk display med hög upplösning

 • Betjäning via flerfunktionsvred, ESC-knapp


Funktioner

 • Visning av anläggningens status med de viktigaste värdena

 • Ändra börvärden

 • Larmdisplay med kvitteringsfunktion

 • Tidstyrprogram

Länk till mer information:


PXM20 – betjäningsenhet för nätverksbetjäning med BACnet

DESIGO PXM10 – betjäningsenhet för nätverksbetjäning med BACnet

Enkel betjäning av hela anläggningssegment

 • Grafisk display med hög upplösning

 • Betjäning via radval

 • Tydliga och exakta texter med olika bokstavsstorlekar


Funktioner

 • Visning av anläggningens status, manuella störningar, larmhantering, trend, tidsstyrprogram

 • Ingen konfigurering – plug & play

 • Optisk och akustisk felindikering

 • Behörighetsskydd

Länk till mer information: