Användningsområden med regulator

Solvarmvattenberedning med Synco 100

Differenstemperaturregulatorn RLE127

 • Varmvattenberedare med solfångare

 • Fjärrjustering av börvärde

 • Montering direkt på rörledningarna, ingen centralenhet behövs


Länk till mer information:

Värmeapplikationer

Ventilationsanläggning med reglering av tilluftstemperatur och Synco 100

Kanaltemperaturregulator RLM162

 • Reglering av tillufttemperatur, PI- eller P-verkan

 • Fjärrjustering av börvärde

 • Temperaturbörvärdet ändras av utetemperaturen

 • Direkt montering på ventilationskanal, ingen centralenhet behövs


Länk till mer information:

Ventilationsapplikationer


Ventilationsanläggning med kaskadreglering av rumstilluft och Synco 200

Universell HVAC-regulator RLU232

 • Kaskadreglering med min/max-begränsning av tilluft

 • Fjärrjustering av börvärde

 • Energiåtervinning med nedisningsskydd

 • 2-fas frysskydd

 • Luftvärmarpump, behovsstyrd reglering

 • Sommar/vinter-kompensering

 • Driftsfunktion integrerad i regulatorn

Länk till mer information:

Ventilationsapplikationer


Värmeanläggning med värmekälla, två värmekretsar, varmvattenberedare och Synco 700

Modulär värmeregulator RMH760

 • Två reglerade värmekretsar

 • Fyra veckoprogram och årskalender

 • Reglering av laddningen av varmvattenberedare

 • Styrning av cirkulationspump

 • Reglering av panntemperatur inklusive flerstegs eller modulerande brännarreglering

Länk till mer information:

Värmeapplikationer

Ventilationsanläggning med kaskadreglering av rumstilluft och Synco 700

Modulär universell regulator RMU730

 • Reglering och övervakning

 • Reglering av rumstemperatur med min/max-begränsning av tilluftstemperaturen

 • Reglering av rumsluftfuktighet med ångfuktare

 • Begränsning av tilluftens fuktighet

 • Blandningsspjäll med startreglering

 • 2-hastighetsfläkt

 • 2-fas frysskydd

 • Veckoprogram och årskalender

Länk till mer information:

Ventilationsapplikationer