Autonoma värmeregulatorer

RVP2.. – värmeregulatorer med eller utan varmvattenberedning

Autonoma värmeregulatorer

Värmeregulatorn används i bostäder eller mindre byggnader med egen värmeanläggning. Utetemperaturstyrd reglering av framledningstemperatur, med eller utan rumstemperaturreglering. Regulatorerna används för att styra 3- eller 2-punktsställdon, brännare, cirkulationspump eller varmvattenberedare.

Länk till mer information: