Kommunicerande värmeregulatorer

RVL4 .. – värmeregulatorer

RVL4 .. – värmeregulator

RVL4 .. värmeregulatorer är multifunktionella och kommunicerande regulatorer för användning i bostäder och andra fastigheter. Regulatorerna är lämpade för värmekretsreglering, panntemperaturreglering eller förreglering. De kan användas för utetemperaturstyrd reglering av tillufttemperatur (med eller utan rumstemperaturinverkan) samt versioner för behovsreglering av värmealstrare, varmvatten och andra grupper.

Länk till mer information: