Climatix

Kommunicerande processenhet för värme-, kyla- och ventilation

Heltäckande sortiment

Climatix är unikt genom sin modularitet gällande funktioner, storlek (antal I/O:s) och kommunikationsmöjligheter. Detta gör det möjligt att anpassa och optimera lösningen efter kundens behov. Sortimentet passar allt från enkla standardlösningar till mer komplexa lösningar inom värme, ventilation och kyla. Climatix kan konfigureras via manöverpanelen vilket spar tid/pengar vid tillverkning, installation och driftsättning.


Öppen kommunikation spar energi

För bästa möjliga energieffektivitet krävs intelligent kommunikation mellan olika delsystem i en fastighet. Climatixsystemet är förberett för utbyte av energibehov och stöder de vanligast förekommande och öppna kommunikationsprotokollen som används inom fastighetsautomation, bland annat BACnet™, LONWORKS®, Modbus och OPC. Detta förenklar också integrationen till olika byggnadsautomationssystem, som DESIGO™ och andra Scada-system.

Avancerad service

Climatixsystemet kan konfigureras, driftsättas och servas lokalt via USB-porten, fjärrstyrt via modem alternativt via en Ethernetanslutning. Den inbyggda webbfunktionen eller den avancerade webbmodulen ger åtkomst via en standard webbläsare utan behov av någon separat programvara.Climatix 200 - enkelt och kompakt

Standardregulatorerna i Climatix 200-serien är optimerade för enkla HVAC-applikationer. De är förkonfigurerade och passar perfekt för traditionella applikationer.

Climatix 400 - kompakt och flexibelt

Vid krav på större flexibilitet är kompaktregulatorerna i Climatix 400-serien rätt val. De passar både för standard och OEM-anpassade applikationer.

Climatix 600 – flexibelt och modulärt

Det modulära Climatix 600-sortimentet passar alla typer av applikationer tack vare dess unika flexibilitet. Climatix 600-serien kan också kompletteras med flera olika kommunikationsmoduler för att enkelt kunna integreras i olika byggnadsautomationssystem.

Komplett sortiment av användargränssnitt

Climatix erbjuder ett komplett sortiment av användarvänliga och bussbaserade användargränssnitt. Det finns pekskärmar för grafisk visualisering, textbaserade manöverpaneler för driftsättning och service, enkla LCD-skärmar samt olika typer av rumsenheter. Alla användargränssnitt kan skräddarsys efter OEM-kundens behov.

Beprövade tillämpningar

Climatix levereras med beprövade applikationer som gör att OEM-kunder och användare spar både tid och pengar gällande planering, installation, konfiguration, driftsättning samtidigt som kunden får en energioptimerad drift.

Standardapplikationer från Siemens finns för både ventilation och fjärrvärme. Dessa kan användas direkt av kunden och enkelt konfigureras till önskad lösning enligt de funktioner som finns implementerade.

- Översikt standardapplikationer för Ventilation- Översikt standardapplikationer för Fjärrvärme


Sammanfattning – fördelar

  • Modulärt och skalbart styrsystem för alla typer av applikationer.

  • Ökad energieffektivitet tack vare öppna kommunikationsprotokoll och enkel integration till byggnadsautomationssystem.

  • Fördefinierade och testade HVAC-applikationer ger ökad kvalitet och tillförlitlighet.

  • Regulatorer konstruerade för att minska kundens totala kostnader.

  • Kompletta lösningar med in-/utgångar, kommunikationsmoduler, användargränssnitt samt olika verktyg.

OEM = Original Equipment Manufacturer (tillverkare).
HVAC = Heating Ventilation Air Conditioning (värme, ventilation och kyla).
Scada = Supervision Control and Data aqusition (överordnat system).